Страницы

вторник, 7 ноября 2017 г.

Քերականություն

4.Գրի՛ր հինգական բառորոնց մեջ о հնչյունն սարտահայտվի օ տառով`
ա)բառասկզբում,          
Օբյեկտ,օքսիդ:
բ)բառամիջում:
Օրեցօր,օրըստօրե,օրեօր:
5.Գրի՛ր բառերորոնց մեջ о հնչյունն արտահայտվի ո տառով`
աբառասկզբում,
Ովքեր,ով:
բբառամիջում,
Բարձրորակ,օրորոց:
գբառավերջում:
Կինո,հանածո:

Комментариев нет:

Отправить комментарий