Страницы

воскресенье, 10 декабря 2017 г.

1.Որ շարժումն են անվանում ազատ անկում
Մարմինների անկումը վակուումում,միայն երկրի ձգողականության ազդեցությամբ կոչվում է ազատ անկում:
2.Գրել և բացատրել ազատ անկման բանաձևը
S=gt2/2
3.Ձևակերպել Գալիլեյի օրենքը
Բոլոր մարմինները երկրի ձգողության ազդեցությամբ ընկնում են նույն արագությամբ:
Փորձերը տեսագրեք ,պատրաստեք նյութ,տեղադրեք ձեր բլոգներում,,հղումը ուղարկեք ինձ:
4.Որ շարժումն են      անվանում   շրջանագծային հավասարաչափ շարժում:
Շրջանագծային հավասարաչափ շարժման ժամանակ թվային արժեք(մոդուլըչի փոփոխվում, սակայն ուղղությունը շարժման ընթացքում անընդհատ փոփոխվում է:
5.Ինչ ուղղություն ունի արագությունը շրջանագծային հավասարաչափ շարժման դեպքում:բերել օրինակներ
Ուղղությունը շրջանագծային հավասարաչափ շարժման համընկնում է համընկնում է շրջանագծն տարված շոշափողի ուղղությանը:
6.Ինչ է պտտման պարբերությունը:
Պտտման պարբերություն կոչվում է այն ժամանակը, որի ընթացքում շրջանագծով հավասարաչափ շարժվող մարմինը կատարում է մեկ պտույթ:
7.Ինչ է պտտման հաճախությունը,և որն էնրա միավորը:
Պտտման հաճախականություն են անվանում, այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է միավոր ժամանակամիջոցում մարմնի կատարած պտույտների թվին:
8.Գրել և բացատրել պտտման պարբերության և հաճախության կապն արտահայտող բանաձևը:
n=N/t
N-ը պտույների թիվն է, իսկ այն ժամանակը ,որի ընթացքում կատարվել են այդ պտույտները:
9.Ինչպես կարելի է հաշվել շրջանագծով հավասարաչափ շարժվող մարմնի արագությունը,եթե հայտնի են շրջանագծի շառավիղը և պտտման պարբերությունը կամ պտտման հաճախությունը:
R*T բանաձևով:
Լրացուցիչ առաջադրանք
Լուծել խնդիրները
1.Որոշել ժամացույցի վայրկենացույցի սլաքի ծայրի շարժման արագությունը,եթեսլաքի երկարությունը 10սմ է:
R=10սմ
v-?
v=2πR/T
R=0.1մ
V=2*3.14*0.1մ/60վ
V=0.0104մ/վ
2.Շրջանագծով հավասարաչափ շարժվող մարմինը 10վ-ում կատարում է30 պտույտ:Որքան է այն շրջանագծի շարավիղը որով շաժվում է մարմինը,եթե նրաշաժման արագությունը 4,8մ/վ է:
t=10վ
N=30
v=4.8մ/վ
R=?
R=v*t/2πN
R=4.8*10/2*3.14*30
R=0.25մ
     ԷՂազարյանի դասագրքից էջ10-ից էջ22-ը

Комментариев нет:

Отправить комментарий