Страницы

суббота, 9 декабря 2017 г.

Ի՞նչ տեղեկություններ ունեք Հայաստանում ընտրությունների վերաբերյալ: Օգտվելով համացանցից՝ նշե՛ք, թե ինչ ընդհանրություններ և տարբերություններ կան մեր հանրապետությունում և այլ երկրներում տեղի ունեցող ընտրությունների միջև /գրավոր/


Հանրապետության Նախագահն ընտրվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից՝ հինգ տարի ժամկետով։ Հանրապետության Նախագահ կարող է ընտրվել երեսունհինգ տարին լրացած, վերջին տասը տարում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, այլ պետության քաղաքացիություն չունեցող, վերջին տասը տարում Հանրապետությունում մշտապես բնակվող և ընտրական իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր ոք։ Նույն անձը չի կարող ավելի քան երկու անգամ անընդմեջ ընտրվել Հանրապետության Նախագահի պաշտոնում։

Էական, ոչ մի տարբերություն չկա: Նմանություններն էլ նրանք են, որ ընտրությունները իրականացվում են 5 տարին մեկ, կարող է մասնակցել 18 տարեկանը լրացած անձիք և այն , որ նույն անձը չի կարող ավելի քան երկու անգամ անընդմեջ ընտրվել նախագահ պաշտոնում:

Комментариев нет:

Отправить комментарий