Страницы

вторник, 27 февраля 2018 г.

Վարժություն 1։ Դո՛ւրս գրել անկախ դերբայները (նաև հոլովված ձևերը),որոշե՛լ խոնարհումը (եաև կազմությունը (պարզածանցավոր)։
1. 
Գիլլիի եղեգնուտներում շրջելիս երեսնական թվականներին ես էլ եմ հան-դիպել հավալուսնի բների։ Լողալով շարժվող մի կղզյակի վրա եղեգների և ջրային
բույսերի անճոռնի կույտեր կայինորոնց վրա ես տեսա այդ թռչուններին՝ անշարժ
նստածահագին կտուցները հնարավորին չափ ներս քաշած և ծայրերը հենած
բլրակի պռնկին։ Չկարողացա մոտենալուստի և թխսկանները իրենց բները թող-նելու փորձ չարին։
2. 
Հավալուսնը ջրի մեջ սուզվելու սովորություն չունիուստի որսին դեպի ափ
քշելիս ձկների մի մասը հատակով ետ է փախչում դեպի ջրի խորքը։ Այդ բանը
բնազդով «գիտեն» հավալուսններըուստի հաճախ իրենց որսորդությանը ընկե-րացնում են ձկնկուլներինորոնքինչպես հայտնի էհիանալի սուզվել գիտեն։ Այդ
դեպքում ստացվում է խելացի կազմակերպված որսՀավալուսնները ջրի վերին
շերտից քշում են ձկներին դեպի ափիսկ ձկնկուլները սուզվում և հատակով են
շարժվում դեպի ծանծաղուտը։
Շրջել-Ե խոնարհման, ածանցավոր
Լողալ-Ա խոնարհման, պարզ
Նստած-Ա խոնարհման, պարզ
Թողնելու-Ե խոնարհման, ածանցավոր
Ստացվում-Ու խոնարհման, պարզ
Քշում-Ու խոնարհման, պարզ
Սուզվում-Ու խոնարհման, պարզ

Комментариев нет:

Отправить комментарий