Страницы

суббота, 3 февраля 2018 г.

Վարժություններ
Վարժություն 1։ Առանձին սյունակներով դո՛ւրս գրել որոշյալ և անորոշ
առումներով գոյականները։
Գետնի տակ թաքնված հանքանյութերի մասին շատ հետաքրքիր տեղեկու-թյուններ կարող է տալ բույսերի հանելուկային լեզուն։ Ծառըթուփըծաղիկը կամ
սովորական խոտը բնական մի բարդ լաբորատորիա է։ Նրանց արմատները
պոմպերի նման գետնի տակից քաշում են տարբեր նյութերի լուծույթներ։ Տերևների
մեջ և ցողուններում կուտակվում են մետաղներորոնց պաշարները թաքնված են
գետնի խորքերում։ Որպեսզի այդ մետաղը հայտնաբերենայրում են հավաքած
բույսերի նմուշները և ուսումնասիրում ստացված մոխիրը։ Քննության են ենթարկվում
նաև բույսերի հյութերը։ Այդպես կանաչ «հետախույզները» օգնում են որոշելու
հողաշերտի կազմությունըցույց են տալիսթե որտեղ հանքավայր կա։
Ալեքսանդր Մելքումյանի «Հայաստանի քարերի աշխարհում» գրքից:
Վարժություն 2։ Յուրաքանչյուր շարքում գտնե՛լ անորոշ առումով գոյա-
կանը։
1. ապագանլեռնաշղթանենթականպատվանդան
2. պարագանկուլանավազանթեման
3. պատճենսյուժենհյուլենմիջօրեն
4. խճավազնարքայազն, նոխազնվարազն
5. թեյնտրամվայնորովայնդերբայն
6. կարոտնմոլախոտնծղոտնհետիոտն
7. քնարերգունվերարկունճողփյուն, սերմացուն
8. մեղունցողունժողովածունաղաթթուն
9. չափածոնմետրոներեկոներգեհոն
10. զբոսայգինմարգագետինթերակղզինծառուղին

5.Գրի՛ր հաճախ սխալ գործածվող այս բառերի ճիշտ ձևերը

Հույսով եմհուսով եմ
տարեկետում-տարկետում
ընդամենընդհակառակ-ընդամենըընդհակառակը
ամենալավագույն-լավագույն կամ ամենալավ
թռնելփախնելկպնել-թռչելփախչելկպչել
դառադառարդառանք-դարձադարձարդարձանք
վիրաբուժհոգեբուժ-վիրաբույժհոգեբույժ
թույլատվություն-թույլտվություն
բարյացկամ-բարյացակամ
դաստիրակ-դաստիարակ
նախագա-նախագահ
բարձրունք-բարձունք
6.Փակագծերում տրված տարբերակներից ընդգծի՛ր ճիշտ թվականը։
Մենք՝ ուսանողներսայդ մասին լսում էինք (առաջինառաջիանգամ։
Շուրջ (ութանասունութսուն)  դպրոցահասակ երեխաներ էին մասնակցում գարնանային այդ տոնախմբությանը։
Փոքրիկը ձեռքում ամուր պահել էր (տաստասը)  դրամ։
Բողոքի երթին մասնակցում էին (հարյուրավորհարուրավորմարդիկ։
Իմ տեղը երրորդ կարգի (երեսունչորրորդերեսունչորսերորդաթոռն է։
Երեխաներս սովորում են Երևանի (թիվ համարթիվտասնչորս դպրոցում։
Այս տարի կայացավ հայերենագիտական միջազգային  (VII-րդ , 7-րդգիտաժողովը։
Բացարձակ գերազանցիկ լինելու համար Սոնային պակասում էր ընդամենը (զրոզերոամբողջ հինգ տասնորդական տոկոս վարկանիշ։

Комментариев нет:

Отправить комментарий