Страницы

пятница, 20 апреля 2018 г.

 1. Ինչպիսի՞ եռանկյանն է վերաբերվում Պյութագորասի թեորեմը: Ուղղանկյուն եռանկյանը:
 2. Սահմանել Պյութագորասի թեորեմն ու գրել բանաձևը՝ քառակուսիներով: a^2+b^2=c^2 Ըստ Պյութագորասի թեորեմի, ուղղանկյուն եռանկյան էջերի քառակուսիների գումարը հավասար է ներքնաձիգի քառակուսուն(c)
 3. Գտնել.
  ա) ներքնաձիգը, եթե էջերն են 12 սմ և 16 սմ, 12^2+16^2=144+256=400=20^2
 4.           բ) էջը, եթե մյուս կողմերն են 12 սմ և 13 սմ:
 5.           12^2+13^2=313=արմատ 313

 6. Եռանկյան կողմերը 7 մ, 24 մ և 26 մ են: Արդյո՞ք եռանկյունը ուղղանկյուն եռանկյուն է:
 7. 7^2+24^2=625, որը հավասար է 25-ի քառակուսու: Սրանից է հետևում, որ այս եռանկյունը ուղղանկյուն չէ:

 8. Հավասարասրուն սեղանի մեծ հիմքը 30 սմ է: Որոշիր սեղանի պարագիծը, եթե նրա փոքր հիմքը հավասար է բարձրությանը եւ հավասար է՝ 12 սմ:
  Պատ.՝72
 9. Սեղանի մակերեսը հավասար է հիմքերի կիսագումարը բազմապատկած բարձրություն այսինքն՝(30+12)/2 * 12=252
 10. Սահմանել ուղղանկյուն եռանկյան սինուսը, կոսինուսը և տանգենսը:
 11. Եռանկյան սինուսը հավասար է դիմացի էջի հարաբերությունը ներքնաձիգին: 
 12. Եռանկյան կոսինուսը հավասար է անկյան կից էջի հարաբերությանը ներքնաձիգին:
 13. Եռանկյան տանգենսը հավասար է դիմացի էջ բաժանած կից էջ:

 14. Գրել հիմնական եռանկյունաչափական առնչությունները:
 15. tg<A=sin<A/cos<A
 16. ctg<A=cos<A/sin<A
 17. sin^2<A+cos^2<A=1

 18. Լրացրու այս եռանկյան մասին հետեւյալ նախադասությունները.

  1.180 2.բարձրություն, ուղղանկյուն 3.90 4. PF 5.BF 6.BF/BN
 19. Ուղղանկյուն եռանկյան կողմերն են CA=25 սմ, CB=60 սմ, AB=65 սմ: Գտնել tg<A և S∆ABC:
 20. sin<A=60/65=12/13
 21. cos<A=25/65=5/13
 22. tg<A=sin<A/cos<A=12/13/5/13=12/5
 23. S∆ABC=25*60/2=750
 24. Հաշվիր քառակուսու կողմն ու մակերեսը, եթե նրա անկյունագիծը 10√2 սմ է:
 25. Քառակուսու մակերեսն է 100, կողմը 10

Комментариев нет:

Отправить комментарий