Страницы

воскресенье, 22 апреля 2018 г.

Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը.


Պատրաստվե՛ք դաս-քննարկման.
Թեման- Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը.
Աղբյուրը՝ https://www.lexilogos.com/declaration/armenien.htm
Գրավոր առաջադրանք՝
ա/ Բացատրե՛ք «Իրավունք» և «Մարդու իրավունք» հասկացությունները.
Իրավունքը-Պետության կողմից սահմանվող ու պաշտպանվող և հասարակական հարաբերությունները կարգավորող իրավական նորմաների ամբողջությունը, որ արտահայտում է տիրող դասակարգի կամքն ու շահերը
Մարդու իրավունք- դա մարդու Պետության կողմից սահմանվող ու պաշտպանվող և հասարակական հարաբերությունները կարգավորող իրավական նորմաների ամբողջությունը, որ արտահայտում է տիրող դասակարգի կամքն ու շահերը:
բ/ Թվարկե՛ք, ձեր կարծիքով, Մարդու ամենաառաջնային իրավունքները.
Մարդու ամենաառաջնային իրավունքներից են՝ապրելու իրավունքը, սովորելու իրավունքը, ընտանիք ունենալու իրավունքը, աշխատելու իրավունքը:
գ/ Որքանո՞վ են, ձեր կարծիքով, պաշտպանված Մարդու իրավունքները մեր երկրում.
Մեր երկրում մարդու իրավունքները լիովին պաշտպանված չեն, որովհետև արդեն 27 տարի Հայաստանի ժողովուրդը ապրում է շատ վատ կարգավիճակում, և դա բացատրվում է նախարարության կողմից մարդու հանդեպ անհարգանքի պատճառով:


Комментариев нет:

Отправить комментарий