Страницы

суббота, 7 апреля 2018 г.

Համեմատե՛ք Ազգային ժողովի կառուցվածքն ու գործառույթները ըստ հին ու նոր Սահմանադրությունների /գրավոր, Հին Սահմանադրություն /.
Նոր սահմանադրություն մեջ ավելացել են 7 գլուխներ իրենց հոդվածներով: Նոր սահմանադրությունում ավելացել է՝ տնտեսական, սոցիալական և մշակությաին ոլորտներում օրենսդրական երաշխիքները և պետության քաղաքականության հիմնական նպատակներ կետը, որի շնորհիվ մարդը մշակույթի կամ տնտեսության մեջ կարող է գումարներ դնել հասկանալով, որ այդ գործը կունենա օրենսդրական երաշխիքներ: Նոր սահմանադրության մեջ ավելացված գլուխները պետք է կարողանան շտկել մարդու կենցաղային և սոցիալական կյանքը:

Комментариев нет:

Отправить комментарий