Страницы

воскресенье, 20 мая 2018 г.

1.Ինչ է ջերմաքանակը
Մարմնի ջերմաքանակը հավասար է մարմնի հաղորդած ջերմաքանակի հարաբերությանը մարմնի զանգվածին և մարմնի ջերմաստիճանի փոփոխությանը:
2.ինչ միավորներով է արտահայտվումջերմաքանակը միավորների ՄՀ-ում:
3.Որ դեպքում է ավելի շատջերմաքանակ պահանջվում ՝նույնզանգվածի գոլ,թե եռման ժամանակ:
Գոլ
4.Մարմնի ստացած ջերմաքանակըկախված է արդյոք մարմնի նյութիտեսակից,
Իհարկե, օրինակ՝երկաթը ավելի արագ է տաքանում, քան պղինձը:
5.Մարմինների որ հատկությունն էբնութագրում ջերմունակությունը:
Ջերմունակությունը բնութագրում  է մարմնի ջերմային հատկությունները:
6.Որ ֆիզիկական մեծությունն ենանվանում ( նյութիտեսակարարջերմունակություն:  
Մարմնի ջերմային հատկությունները բնութագրող այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մարմնի հաղորդած ջերմաքանակի հարաբերությանը մարմնի զանգվածին և մարմնի ջերմաստիճանի փոփոխմանը, կոչվում է տեսակարար ջերմունակություն:
7.Ինչ է ցույց տալիս տեսակարարջերմունակությունը:
Տեսակարար ջերմունակությունը ցույց է տալիս մարմնի ջերմային հակությունները:
8.Ինչ միավորով է չափվումտեսակարար ջերմունակությունը:
(կգ*0C)
9.Գրել տեսակարարջերմունակությունը սահմանողբանաձևը:.
c=Q/m(t2-t1)
10.Ինչ բանաձևով են որոշումտաքանալիս մարմնի ստացածջերմաքանակը:Իսկ սառելիս մարմնիտված ջերմաքնակը
Q=cm(t2-t1)
11.Ձևակերրպել ջերմափոխանակմանօրենքը
Եթե ջերմափողունակությանը մասնակցող մարմինների համակարգը մեկուսացված է արտաքին միջավայրից ապա դա նշանակում է, որ այդ մարմինների ջերմությունը ինչ-որ ժամանակ հետ կհավասարվի: Այդ ընթացքում տաք մարմինների տված Q1ջերմաքանակի և սառը մարմինների ստացած Q2 ջերմաքանակի գումարը զրո է:

Комментариев нет:

Отправить комментарий