Страницы

среда, 23 мая 2018 г.

1.Սեղանին դրեցի ամրակալը և նրավերևի ծայրին կցորդիչով ամրացրեցիթաթը դրանից մոտ 100սմերկարությամբ թելից կախեցի որևէգնդիկ(կստացվի թելավոր  ճոճանակ),այն կախեցի այնպես,որփոքր-ինչ սեղանից բարձրլինի:Չափերիզով չափեցի l թելիերկարությունըորից հետո գնդիկըշեղեցի հավասարակշռության դիրքից10սմ և բաց թողեցի:Ժամացույցովհաշվեցի N=40,   լրիվ տատանումներիժամանակը։

Փորձը կրկնեցի կարճացնելով թելը չորսանգամ,տատանումների լայնույթըդարձնելով 3սմ:
Ստացված արդյունքները գրառում եմաղյուսակումայդ տվյալներովհաշվում են տատանումներինպարբերությունը և հաճախությունը։
N=40
t1=84
t2=42
v1=?
v2=?
T1=?
T2=?

v1=N/t1
v1=40/84
v1=0.47
v2=N/t2
v2=40/42
v2=0.95
T1=t1/N
T1=2.1
T2=t2/N
T2=1.05
Արեցի եզրակացություն ճոճանակիթելի երկարությունից տատանումներիպարբերության և հաճախությանվերաբերյալ, որ ինչքան փոքրանում է թելի երկարությունը ապա, ապա կրկնակի փոքրանում է տատանումների հաճախությունը և պարբերությունը:

16Ինչ է ձայնը;Որ հաճախություններովալիքներն են կոչվում ձայնային
Ձայնը դա առանձգական միջավայրում առաջացած տատանումներն են, որը մարդը զգում է թմկաթաղանքի տատանումների միջոցով: Եթե մեխանիկական ալիքների տատանումների պարբերությունը համընկնում 16Հց-ից մինչև 20000Հց հաճախությամբ, ապա միջավայրում առաջացող ալիքը կոչվում է ձայնային ալիք:
17Ինչ է պարզ ձայնը կամերաժշտական տոնը:Ինչ է ձայնիհնչերանգը
Պարզ ձայնը պայմանավորված է մարմնի մի հաճախությամբ, իսկ երաժշտական տոնը պայմանավորված է մարմնի մի քանի հաճախությամբ: Ձայնի հնչերանգը, դա ձայնի տեմբրն է, այսիքն նրա ուժգնությունը:
18ինչ է արձագանքը,անդրաձայնը,:Որառաձգական ալիքներն են անվանումենթաձայն

Комментариев нет:

Отправить комментарий