Страницы

вторник, 22 мая 2018 г.

1.Ինչ է քիմիական բանաձևը
Քիմիական բանաձևը դա նյութի բաղադրության պայմանական գրառումն է նշանների և ինդեքսների միջոցով:
2.Քիմիական հավասարումը
Քիմիական հավասարումը դա քիմիական ռեակցիայի պայմանական գրառումն է բանաձևերի և գործակիցների միջոցով:
Նյութի զանգվածի պահպանման օրենքը:
Վերցված նյութերի զանգվածը միշտ հավասար է ստացված նյութերի զանգվածին:
3.Նյութի բաղադրության պահպանման օրենքը:
Անկախ նյութի գտնվելու վայրից և ստացման եղանակից նյութը միշտ ունի հաստատուն բաղադրություն:
4. Քիմիական ռեակցիաների տեսակներ՝միացման, քայքայման, տեղակալմանփոխանակման:
Միացման են կոչվում այն ռեակցիաներըորոնց ժամանակ մի քանի նյութից ստացվծում է մեկ բարդ նյութըՕրինակ՝A+B=AB
Քայքայման են կոչվում այն ռեակցիաներ, որոնց ժամանակ մեկ բարդ նյութից ստացվում է մի քանի նյութ: Օրինակ՝AB=A+B
Տեղակալման են կոչվում այն ռեակցիաներ, որոնք կատարվում են պարզ և բարդ նյութերի միջև, որտեղ պարզ նյութերի ատոմները տեղեկալում են բարդ նյութի տարի ատոմի ատոմներից որևէ մեկին: Օրինակ՝A+BC=AC+B:
Փոխանակման են կոչվում այն ռեակցիաներըորոնք կատարվում են երկու բարդ նյութերի միջևորտեղ նրանք փոխանակվում են իրենց բաղադրիչ մասերով:Օրինակ՝AB+CD=AD+BC

Комментариев нет:

Отправить комментарий