Страницы

вторник, 22 мая 2018 г.

1.       Որ նյութերն են կոչվում օքսիդներ:
Օքսիդներ կոչվում են այն նյութերը, որոնք բաղկացած են երկու տարից, որոնցից անպայման մեկը թթվածին է:
2.       ԿազմելNa,Ca,S,Al,Zn,P,Mg-ի օքսիդացման ռեակցիաները:

Na2O3

CaO

Al2O3

ZnO

P2O5

MgO
3.       Կազմել հետևյալ օքսիդների բանաձևերը`երկաթի,ազոտի(I,II,II,IV,V),բարիումի,քրոմի(III,VI),մանգանիIV,II,VI

Երկաթ-FeO

Ազոտի(I,II,III,IV,V)-N2O,NO, ,N2O3, NO2,N2O5.BeO

Քրոմի(III,VI)-Cr2O3, CrO3

Մանգանի(IV,II,VI)-MnO2,MnO,MnO3

http://barxudaryangor.blogspot.am/2018/02/blog-post_99.html
barxudaryangor.blogspot.am
Թթվածնի անձնագրի կազմումը` Թթվածնի ընդհանուր բնութագրումը Քիմիական նշանը O Քիմիական բանաձևը O2 Հարաբերական ատոմային զանգված՝   Ar ...


barxudaryangor.blogspot.am

Комментариев нет:

Отправить комментарий