Страницы

среда, 23 мая 2018 г.

Դասարանում քննարկվող հարցեր.
1.Որ ալիքներն են կոչվումպարբերական
Պարբերական են կոչվում այն ալիքները, որոնց ամենաբարձր կետերի տատանումների բարձրությունների մինչև եղած հեռավորությունը համընկնում է:
2.Ինչպես է առաջանում և տարածվումսեղմման դեֆորմացիայի ալիքը
Այն առաջանում է, երբ մարմնի վրա մենք ազդում ենք, օրինակ՝ որ մուրճով հարվածենք փայտին, ապա նրա մասնիկները, ինչ-որ տեղամասում իրար կմոտենան, իսկ այդ տեղամասից հետո արդեն կպահպանեն հաստատուն հեռավորությունը միմյանցից:
3.Որ ալիքն են անվանում մենավոր:
Մենավոր են անվանում այն ալիքը, որը տատանվում է մեկ անգամ, և վերադառնում սկզբնական դիրքին:
4.Ինչպես կարելի է ցուցադրել երկարպարանի երկայնքով <<վազող>>մենավոր ալիքը
Պետք է մի ծայր կապել պատից, մյուսը ծայրը տատանել:
5.Ինչ հատկանիշ է բնորոշ բոլորմեխանիկական ալիքներին
Նրանց բնորոշ է այն հատկանիշը, որ նրանք մենք կարողանում ենք տեսնել:
6.Բացատրել թե ինչպես է գոյանումառաձգական ալիքը
Երբ, մենք օրինակ՝դուռը շեշտակի բացում ենք ,ապա այդ տեղամասում օդը սեղմվում է, և ինչ-որ ժամանակ հետո նոսրանում, դա է կոչվում առաձգական ալիք: Առաձգական ալիքներ առաջանում են միայն առաձգական միջավայրում:
7Որ ալիքներն են կոչվումլայնական:Բերել լայնական ալիքներիօրինակներ
Եթե միջավայրի մասնիկները տատանվում են այն ուղղություններով, որը ուղղահայաց է դեֆորմացիայի տարածման ուղղությանը, ապա ալիքը կոչվում է լայնական: Այդպիսիք են, օրինակ՝օդում տարածվող ալիքները:
8.Որ ալիքներն են կոչվում երկայնական:Բերել օրինակներ:
Եթե միջավայրի մասնիկները տատանվում են այն ուղղություններով, որոնք համընկնում են դեֆորմացիայի տարածման ուղղությանը, ապա ալիքը կոչվում է լայնական: Դրանցից են, օրինակ՝պարանի երկայնքով վազող ալիքը:
9.Ինչպիսի տատանումներ ենկատարում միջավայրիմասնիկները,երբ այդ միջավայրովառաձգական ալիք է տարածվում:

10.Որ երևույթներն են հաստատում,որալիքը տարածվում է վերջավորարագությամբ:
11.Մաթեմատիկորեն ինչպես էսահմանվում ալիքի տարածմանարագությունը
Ալիքի տարածման արագությունը հավասար է նրա տատանման ամենաբարձր կետերի մինչև հեռավորությունը բաժանած այդ ալիքների մինչև ժամանակահատվածին:
12.Ինչ է պարբերական ալիքիերկարություն:
Պարբերական ալիքի երկարությունը հաստատուն է:
13.Ինչպես է ալիքի տարածմանարագությունը կապված ալիքիերկարության և տատանումներիպարբերության կամ հաճախությանհետ:
Ալիքի տարածման արագությունը հավասար է x2-x1/t2-t1Ալիքի երկարությունից է կախված x2-x1-ը: Տատանումների պարբերությունը հավասար է T=t/N, որտեղ t-ժամանակահատվածն է, իսկ N-ը տատանումների քանակը այդ ժամանակահատվածում:Հաճախությունը հավասար T=1/v-ի, որտեղ v-ն ալիքի արագությունն է:
14.Ինչով է պայմանավորված ալիքիերկարությունը և տատանումներիհաճախությունը
Ալիքի երկարությունը կախված է նրա վրա ազդող ուժի, իսկ տատանումների հաճախություն այդ ալիքի երկարությունից:
15.Ինչ է երկրաշարժիուժգնությունը:Ինչ է մագնիտուտը:Որնէ դրանց տարբերությունը:
Երկրաշարժի ուժգնությունը դա այն է, թե այդ տեղամասում ինչպես է ցնցվել տարածքը: Մագնիտուդ ,պայմանական մեծությունորըբնութագրումէ երկրաշարժերի կամ պայթյունների հետևանքով առաջ եկող առաձգականտատանումների ընդհանուր էներգիան։ Մեկը այդ տեղամասի ցնցնումն է, իսկ մյուսը այդ ցնցման մեծությամբ պայմանավորված մեծությունը:

Комментариев нет:

Отправить комментарий