Страницы

среда, 6 марта 2019 г.

Հալոգենների, դրանց միացությունների կիրառությունը և կենսաբանական դերը


Ընդհանուր բնութագիր՝
Հալոգեն
F
Cl
Br
I
At
Ատոմային համարը
9
17
35
53
85
Վալենտային էլեկտրոնները
2s²2p5
3s²3p5
4s²4p5
5s²5p5
6s²6p5
Ատոմի շառավիղը, նմ
0.064
0.099
0.114
0.133
0.144
Իոնի (R) շառավիղը, նմ
0.133
0.181
0.195
0.220
0.23
Իոնացման էներգիան, կՋ/մոլ
1.68 x 103
1.25 x 103
1.14 x 103
1.01 x 103
0.89 x 103
Խնամակցություն էլեկտրոնի նկատմամբ, կՋ/մոլ
3.38 x 102
3.47 x 102
3.38 x 102
3.18 x 102
-
Պարունակությունը երկրակևեղում,% ըստ զանգվածի
2.7 x 10−2
4.5 x 10−2
1.6 x 10−4
4 x 1010−5
հետքեր
Հալման ջերմաստիճաններ՝
Պարզ նյութ
Հալման ջերմաստիճան, °C
Եռման ջերմաստիճան, °C
F2
−220
−188
Cl2
−101
−34
Br2
−7
58
I2
113,5
184,885
At2
244
309
Յոդն օժտված է վարակազերծող հատկությամբԱյն օգտագործվում է սպիրտային թուրմի ձևով (յոդի 5 % -անոց սպիրտային լուծույթ)` վերքերն ախտահանելու նպատակով:
Յոդ պարզ նյութն օժտված է օսլայի հետ փոխազդելու բացառիկ հատկությամբ, որի հետևանքով առաջանում է մուգ կապույտ գունավորում:
Բրոմը կարևոր նշանակություն ունի լուսանկարչական ժապավենների արտադրության մեջ: Լուսանկարչությունը հիմնված է լույսի ազդեցությամբ արծաթի բրոմիդի քայքայման վրա:

Լուսաժապավենի վրա սև պատկերն առաջանում է անջատված մետաղական արծաթի մանրագույն մասնիկներից.
Նատրիումի բրոմիդը բժշկության մեջ օգտագործում են որպես նյարդային համակարգը հանգստացնող միջոց:
Ֆտոր տարրը մտնում է ոսկրային հյուսվածքների և հատկապես ատամի արծնի (էմալ) բաղադրության մեջ, որի ամրությունը և փայլը պայմանավորված են հենց այդ տարրով:
Ֆտորն անհրաժեշտ տարր է գեղձերում, մկաններում և նյարդային բջիջներում ընթացող նյութափոխանակության գործընթացներում:

Комментариев нет:

Отправить комментарий