Страницы

воскресенье, 19 мая 2019 г.

1․Գտիր ուղիղ խնդիրներըորոշիր՝ ինչ խոսքի մասով են արտահայտված։
Ես նրան պատմում եմ գիտեցածիս ամենալավը։
Իսկ ինքը դեռ ինչե՜ր գիտի
Նրանք անսպառ հետաքրքրությամբ լսում էին իմ պատմածը։
Ես զգացի մի ծանրությունմի ծանր տխրություն։
Այդ արարքի համար երկուսին էլ հեռացրին համալսարանից։
Ամենալավ-ածական
Ինչեր-հարաբերական դերանուն
Պատմած-հարակատար դերբայ
Ծանրություն-գոյական
Տխրություն-գոյական
Երկուսին-թվական
2. Ընդգծիր անուղղակի խնդիրները և որոշիր տեսակները։
Ես երկար նայում եմ դաշտային թիթեռնիկի թևերին(հանգման անուղղակի խնդիր)։
Ձորը լցվում է կաթնագույն ամպերով(ներգործող խնդիր)։
Բոլորը խուսափում էին նրա աչքերին(հանգման անուղղակի խնդիր) նայելուց։ (անջատման)
Նրանք հրացանների կրակոցների աղմուկով (միջոցի)քշում էին արտերի վրայիցթռչուններին(ուղիղ խնդիր)։
Իմ վաղեմի ծանոթը կրակի շուրջ պատմում էր ջրի և ջրբաժանության մասին(վերաբերության անուղղակի խնդիր. կապը մենակ ոչ մի բան էլ չի դառնում։ Անդամ դառնում է կապվող բառի հետ)։

Комментариев нет:

Отправить комментарий