Страницы

воскресенье, 19 мая 2019 г.

Առաջադրանք.
1.      Գտիր բայերը, որոշիր քերականական հատկանիշները։
Եթե մեկը հայտնվի և լրջորեն պնդի, թե երկրի միջուկը մարմելադից է, միանգամից կասեք, որ բնության մեջ մարմելադ չի լինում, դա մարդկայինխոհանոցի արդյունք է, ու դրա գոյությունը ենթադրում է մրգատու ծառերի, դրանց պտուղների առկայություն։ Կասեք, որ մարդիկ չգիտեն էլ, թե ինչպես կարելի է բուսականությունն ու խոհանոցային արվեստը երկրի ընդերք տեղափոխել։ Հետո էլ հարց կտաք, թե այդ ինչ մարդ է, որ նման միտք է հղացել։ Կամ հենց իրեն կհարցնեք, թե դա որտեղից է նրան հայտնի դարձել։
Հայտնվի-դիմավոր բայ, ե խոնարհում, բաղադրյալ ձև, ժխտական ներկա, եզակի թիվ, 1 դեմք
Պնդի- դիմավոր բայ, ե խոնարհում, բաղադրյալ ձև, ժխտական ներկա, եզակի թիվ, 1 դեմք
Չի լինում-դիմավոր բայ, ե խոնարհում, ն սոսկածանց, անկանոն բայ, ժխտական եղանակ, 2 դեմք
Ենթադրում է-դիմավոր բայ, ե խոնարհում, բաղադրյալ ձև, անկատար ներկա, եզակի թիվ, 3 դեմք
Կարելի է- դիմավոր բայ, ե խոնարհում, բաղադրյալ ձև, անկատար ներկա, եզակի թիվ, 1 դեմք
Տեղափոխել-դիմավոր բայ ,ե խոնարհում, բաղադրյալ ձև, վաղակատար ներկա, եզակի թիվ, 3 դեմք
Հղացել է- դիմավոր բայ, ե խոնարհում, բաղադրյալ ձև, անկատար ներկա, եզակի թիվ, 1 դեմք
Կհարցնեք-դիմավոր բայ, ե խոնարհում, ենթադրական ապառնի, հոգնակի թիվ, 3 դեմք
Հայտնի- դիմավոր բայ, ե խոնարհում, բաղադրյալ ձև, ժխտական ներկա, եզակի թիվ, 1 դեմք
Դարձել-դիմավոր բայ, ե խոնարհում, բաղադրյալ ձև, վաղակատար ներկա, եզակի թիվ, 3 դեմք
2. Գտիր ընդգծված բառերի քերականական հատկանիշները։
Մեկը-անորոշ դերանուն
Երկրի-հասարակ գոյական, իրանիշ, սեռական հոլով , ի արտաքին հոլովում, եզակի թիվ
Մարմելադից- հասարակ գոյական, իրանիշ, գործիական հոլով , ի արտաքին հոլովում, եզակի թիվ
Բնության- հասարակ գոյական, իրանիշ, սեռական հոլով , ա ներքին հոլովում, եզակի թիվ
Մարմելադ- հասարակ գոյական, իրանիշ, ուղղական հոլով , ի արտաքին հոլովում, եզակի թիվ
Դա-ցուցական դերանուն
Մարդկային-հարաբերական ածական
Դրա-ցուցական դերանուն, սեռական հոլով, եզակի
Մրգատու-որական ածական, դրական աստիճան
Դրանց-ցուցական դերանուն, սեռական հոլով, հոգնակի
Ինչպես-հարաբերական դերանուն
Խոհանոցային-հարաբերական ածական
Ընդերք- հասարակ գոյական, իրանիշ, տրական հոլով , ի արտաքին հոլովում, եզակի թիվ
Մարդ- հասարակ գոյական, անձանիշ, ուղղական հոլով , ի արտաքին հոլովում, եզակի թիվ
Իրեն-անձնական դերանուն, 3 դեմք, հայցական հոլով, եզակի
Որտեղից-հարաբերական դերանուն, գործիական հոլով
Նրան-անձնական դերանուն, 3 դեմք, հայցական հոլով, եզակի

Комментариев нет:

Отправить комментарий