Страницы

воскресенье, 19 мая 2019 г.

Առաջադրանք.
1.      Տեքստում գտիր, թե նշված բառերը որ անդամի լրացումն են՝ գոյականի, թե՞ բայի։ Յուրաքանչուրի դիմաց գրիր այն հարցը, որին դա պատասխանում է։
Առնետների վրա փորձ-(բայի լրացում, ինչ) են արել(պարզ)։
Դիդյե Դեզորը՝ Նանսի քաղաքի՝ վարքային բնագիտության լաբորատորիայի մի գիտնական, վեց առնետի տեղավորել է(պարզ)
 մի վանդակի մեջ, որ ոսումնասիրի(պարզ) նրաց լողալու ընդունակությունը։ Վանդակից-(բայի լրացում, որտեղից)միայն մի-(գոյականի լրացում, ինչքան) ելք կար(բաղադրյալ)՝ դեպի լողավազան։ Կերամանին-(բայի լրացում, ինչին) հասնելու համար հարկավոր էր(բաղադրյալ) լողալով-(բայի լրացում, ինչպես) անցնել(պարզ) այդ ավազանը։ Շուտով պարզվեց(պարզ), որ ոչ բոլոր առնետներն են գնում(բաղադրյալ) կերի հետևից։ Դերերը հետևյալ կերպ են բաշխվում(բաղադրյալ). երկու ստրուկ, երկու շահագործող, մեկ անկախ լողորդ և մեկ քավության նոխազ։
Երկու-(գոյականի լրացում, ինչքան) ստրուկները լողում էին
(բաղադրյալ) ՝ կեր բերելու-(բայի լրացում, ինչու)։ Հենց վերադառնում էին(բաղադրյալ)  վանդակ, երկու շահագործողներն այնքան էին(բաղադրյալ)  սրանց ծեծում(պարզ)  ու գլուխները սուզում ջրի մեջ, մինչև որսը բաց թողնեին(պարզ)  ։ Ստրուկներն իրենց բաժինն ստանում էին(բաղադրյալ) միայն տերերին կերակրելուց(պարզ) հետո։ Շահագործողները երբեք-(բայի լրացում, երբ) կուշտ ուտելու(պարզ) համար լողալով-(բայի լրացում, ինչպես) չէին(բաղադրյալ) անցնում(պարզ) ավազանը։ Նրանց համար հերիք էր (բաղադրյալ) լողորդներին քոթակելը։
Անկախ լողորդը բավականին ուժեղ էր(բաղադրյալ)  և չէր ենթարկվում(բաղադրյալ) շահագործողներին։ Քավության-(գոյականի լրացում, որ) նոխազը ո՛չ լողալ էր(բաղադրյալ) կարողանում(պարզ), ո՛չ շահագործողներին վախեցնել(պարզ։ Նա պարզապես կռվի(պարզ ժամանակ թափված-(գոյականի լրացում, որ) փշուրներն էր(բաղադրյալ)   հավաքում։
Խմբի-(գոյականի լրացում, ինչի) նույնատիպ կառուցվածք՝ երկու ստրուկ, երկու շահագործող,
 անկախ-(գոյականի լրացում, ինչպիսի) մեկ լողորդ և մեկ քավության նոխազ, առաջացան փորձի բոլոր քսան-(գոյականի լրացում, որքան) վանդակներում։
Որ
 հիերարխիայի-(գոյականի լրացում, ինչի) մեխանիզմն ավելի լավ-(բայի լրացում, ինչպես) պատկերացնի(պարզ), Դիդյե Դեզորը նույն վանդակի մեջ տեղավորեց(պարզ)վեց շահագործողների։ Նրանք ամբողջ գիշեր կռվեցին(պարզ), իսկ առավոտյան դերերն արդեն բաշխված էին(բաղադրյալ) սովորական սխեմայով՝ երկու շահագործող, երկու ստրուկ, մեկ անկախ լողորդ և մեկ քավության նոխազ։
Վեց ստրուկների, վեց անկախ լողորդների և վեց քավության նոխազների վրա փորձը
 նույն-(գոյականի լրացում, ինչպիսի) արդյունքը տվեց(պարզ)։
Այս փորձերի ևս մի
 արդյունք-(բայի լրացում, ինչ) Նանսիի գիտնականները պարզեցին(պարզ)՝ բացելով փորձարկվողների գանգերը և վերլուծելով նրանց ուղեղի վիճակը։ Սթրեսի-(գոյականի լրացում, ինչի) ամենակործանիչ ազդեցությանը ենթարկվել էին(բաղադրյալ) ոչ թե քավության նոխազների, ոչ թե ստրուկների-(գոյականի լրացում, ում) ուղեղները, այլ շահագործողներինը։ Նրանք վախեցած են(բաղադրյալ)   եղել, որ ստրուկները կդադարեն իրենց ենթարկվել(պարզ)։

Комментариев нет:

Отправить комментарий