Страницы

вторник, 21 мая 2019 г.

Էկոհամակարգեր

Էկոհամակարգը դա մի բնական միջավայր է, որը օշտված է տարբեր հատկանիշներով և հատկություններով: Էկոհամակարգում չկա մի տարր, որը դեր չունենա՝ դրանք բոլորը փոխկապակցված են, և եթե դրանցից որևէ մեկը վերանա, կվերանա ամբողջ էկոհամակարգը: Այսպես այդ տարրերը իրար հետ փոխկապակցված կազմում են շղթաներ: Շղթայում կարելի է առանձնացնել երեք տեսակ կենդանի՝ պրոդուցենտներ, կոնսումենտներ և ռեդուցենտներ: Դրանք էլ կատարում են իրար մեջ նյութերի և էներգիայիշրջանառությունը:
Ռեդուցենտները քայքայող օրգանիզմներ են որոնք իրենց կենսագործունեության համար անհրաժեշտ էներգիան ստանում են մահացած հյուսվածքների քայքայմանարդյունքում կամ էլ օգտագործում են լուծված օրգանական նյութերը:
Կոնսումենտներ հետերոտրոֆ օրգանիզմներ են, որոնք սնվում են բույսերի կամկենդանիների պատրաստի օրգանական նյութերով: Նրանք չեն կարող ինքնուրույն սինթեզել օրգանականնյութ և ստանում են այն պատրաստի վիճակում: Նրանց օրգանիզմում օրգանական նյութերը վերափոխվում ենիրենց համար  հատուկ սպիտակուցների և այլ նյութերի:
Պրոդուցենտները օրգանիզմներ են որոնք պարզ անօրգանական նյութերից օգտագործելով արևի էներգիան, սինթեզումեն բարդ օրգանական նյութեր, որոնք էլ սնունդ են հանդիսանում մնացաց բոլոր օրգանիզմների համար:

Комментариев нет:

Отправить комментарий