Страницы

воскресенье, 19 мая 2019 г.

Լրացրու բաց թողած տառերը և կետադրիր։Հռոմեացի զորավար Մարկոս Անտոնիոսը, տիրելով Լիբիային և Եգիպտոսին, իրմեծաքանակ զորքերով արշավանք է սկսում պարթևների դեմ։ Անտոնիոսի մեջարարիչն ասես կուտակել էր մահկանացուներին բնորոշ բոլոր այպանելի գծերընաուխտադրուժ էր, արնախում և փառասեր։ Այդ ինքնահավան ու ամբարտավան այրը,պարթևներից մի լավ ջարդ ստանալով, զորքերի փրկված մնացորդներով մի կերպճողոպրում է, խուճապահար հասնում Հայաստան՝ օթևան խնդրելով հայոց արքաԱրտավազդից։ Եթե լիներ խորամանկ դիվանագետ, հայոց թագավորն ինքն էլ միվճռական հարված կհասցներ և  վերջնականապես կջաղջախեր վաղեմի թշնամուն՝դաս տալով նրա հաջորդներին։ Բայց լինելով բանաստեղծ, մարդկային կարեկցանքի ու վեհանձնության մարմնացում՝ ոչ միայն չի ջաղջախում մազապուրծթշվառականին, այլև ապաստան է տալիս, ամբողջ ձմեռ կերակրում զորքի սովալլուկմնացորդներին։ Մի երեկո Արտաշեսի կիսաշրջանաձև թատրոնը լեփլեցուն էրհանդիսականներով։ Այդ օրը բեմադրվելու էր Արտավազդի՝ Տիգրան Մեծին նվիրվածթատերգությունը։ Դավադիրները հենց թատերասրահում ձերբակալում են  արքային՝Արտավազդին, տանելով Ալեքսանդրիա կնոջ և որդիների հետ միասին։

1.      Գտիր և ընդգծիր երկու դերբայական դարձված։
Դերբայական դարձված
2.      Գտիր որոշչի երեք օրինակ և ընդգծիր իր որոշյալի հետ։
Որոշիչ
3.      Ընդգծիր երեք բաղադրյալ ստորոգյալ։
Բաղադրյալ ստորոգյալ
4.      Գտիր և ընդգծիր հատկացուցիչները։
Հատկացուցիչ
5.      Բառարանից գտիր այպանելի, ճողոպրել, վեհանձնություն բառերի բացատրությունը։
Այպանելի-ամոթալի
Ճողոպրել-փախչել
Վեհանձնություն-մեծահոգություն

6.      Եթե լիներ խորամանկ դիվանագետ հայոց թագավորն ինքն էլ մի վճռական հարված կհասցներ և  վերջնականապես կջա-ջա-եր վաղեմի թշնամուն դաս տալով նրա հաջոր-ներին։ նախադասության ստորոգյալները ձևաբանական վերլուծյության ենթարկիր (ինչ խոսքի մաս են, ինչ հատկանիշներ ունեն)։
Լիներ դիվանագետ-3 դեմք, եզակի թիվ, անցյալ, ըղձական անցյալ, ըղձական եղանակ
Կհասցներ-3 դեմք, եզակի թիվ, անցյալ, ենթադրական անցյալ, ենթադրական եղանակ
Կջաղջախեր-3 դեմք, եզակի թիվ, անցյալ, ենթադրական անցյալ, ենթադրական եղանակ
Տալով-անկանոն բայ, գործիական հոլով
7.       Այդ, մի, ամբողջ բառերը ձևաբանական վերլուծության ենթարկիր։
Այդ-ցուցական դերանուն, ուղղական հոլով
Մի-անորոշ դերանուն, ուղղական հոլով
Ամբողջ-որոշյալ դերանուն, ուղղական հոլով

Комментариев нет:

Отправить комментарий