Страницы

четверг, 24 октября 2019 г.

Բարոյականություն

Ներկայացրեք ինչու մարդը պետք է լինի բարոյական և ի՞նչ կփոխվեր եթե մեր կյանքում  չլինեին բարոյական նորմեր:Պատասխանը փորձեք հիմնավորել:
Բարոյականություն նշանակում է հետևել չգրված օրենքների:Մարդը պետքէ լինի բարոյականորպեսզի իր հետ վարվեն այնպես ինչպեսնա կվարվեր ուրիշի հետԲարոյականության պահանջները սանկցիա են ստանում միայն հոգևոր ներգործության ձևերով(հասարակական գնահատականկատարված արարքների հավանում կամ դատապարտում)։Դրանով պայմանավորված է բարոյականության մեջ հասարակական գիտակցության մեծ դերըքան սոցիալական հսկողության մյուս ձևերի դեպքումԲարոյականության մեջ պակաս դեր չիխաղում անհատական գիտակցությունը։Հիմնվելով հասարակության կողմից մշակված բարոյական պատկերացումների վրայուրացնելով դրանք անհատը կարող է զգալիորեն ինքնուրույն կերպով կարգավորել իր վարքը և դատել իր շուրջը տեղի ունեցող ամենինչի բարոյականության մասինԵթե մերկյանքում չլինեին բարոյական նորմեր ապա ամենոք կսկսեր վարվել դիմացի հետ ինչպես ցանկանում էչէր լինի փոխադարձ հարգանքհարգանք մեծերի հանդեպ և այլբաներ:

Комментариев нет:

Отправить комментарий