Страницы

вторник, 17 декабря 2019 г.

Վերլուծություն

Տեքստ
Փոքրասիական Եփեսոս քաղաքում պաշտում էին մայրության և արգասաբերության աստվածուհուն ՝ Արտեմիսին, ներբողում նրա շնորհներն ու զարմանահրաշ գեղեցկությունը։ Ի պատիվ սիրելի աստվածուհու եփեսոսցիները որոշեցին կառուցել մի այնպիսի տաճար, որի նմանը չի եղել աշխարհում։
Հարյուր քսան տարի տևեց նրբագեղ տաճարի շինարարությունը։ Կառույցը ապշեցնում էր շքեղությամբ, շրջապատված էր բարձրաքանդակ մույթերով, ժանեկազարդ խոյակներով։ Որմնաքանդակները Արտեմիսին ներկայացնում էին իր ամբողջ պերճանքով. նա զարդարված էր բնական քարերով՝ հակինթով, սուտակով, շափյուղայով, իսկ աչքերը խոշոր ադամանդներ էին, որոնք շողարձակում էին նաև ականակիր խավարում։ Եփեսոսի բնակիչները հպարտանում էին Արտեմիսի ՝ դարերի համար կառուցված տաճարով և քաղաք մտած օտարերկրացիներին  այնտեղ առաջնորդում, տեսնելու հրաշակերտ շինությունը, ապշելու մարդկային հանճարով՝ ամենաստեղծ ու խորաթափանց։
1.Փոքրասիական Եփեսոս քաղաքում պաշտում էին մայրության և արգասաբերության աստվածուհուն ՝ Արտեմիսին, ներբողում նրա շնորհներն ու զարմանահրաշ գեղեցկությունը
Փոքրասիական-որոշիչ
Եփեսոս քաղաքում-տեղի պարագա
Պաշում էին-ստորոգյալ
Մայրության և արգասաբերության -հատկացուցիչ
Աստվածուհուն-ուղիղ խնդիր
Արտեմիսին-բացահայտից
Ներբողում-ստորոգյալ
Նրա-հատկացուցիչ
Շնորհներ-ուղիղ խնդիր
Զարմանահրաշ-որոշին
Գեղեցկությունը-ուղիղ խնդիր

2.Որմնաքանդակները Արտեմիսին ներկայացնում էին իր ամբողջ պերճանքով. նա զարդարված էր բնական քարերով՝ հակինթով, սուտակով, շափյուղայով, իսկ աչքերը խոշոր ադամանդներ էին, որոնք շողարձակում էին նաև ականակիր խավարում։ Եփեսոսի բնակիչները հպարտանում էին Արտեմիսի ՝ դարերի համար կառուցված տաճարով և քաղաք մտած օտարերկրացիներին  այնտեղ առաջնորդում, տեսնելու հրաշակերտ շինությունը, ապշելու մարդկային հանճարով՝ ամենաստեղծ ու խորաթափանց։
Որմնաքանդակները-ենթակա
Արտեմիսին-հանգման խնդիր
Ներկայացնում էին-ստորոգյալ
Իր-հատկացուցիչ
Ամբողջ-որոշիչ
Պերճանով-հանգման խնդիր
Նա-ենթական
Զարդարված էր-ստորոգյալ
Բնական-որոշիչ
Քարերով-բացահայտից
Հակինթով,սուտակով,շափյուղայով-բացահայտյալ
Աչքերը-ենթակա
Խոշոր-որոշիչ
Ադամանդներ էին-ստորոգյալ
Շողարձակում էին-ստորոգյալ
Ականակիր-ձևի մակբայ
Խավարում-ստորոգյալ
Եփեսոսի-տեղի պարագա
Բնակիչները-ենթակա
Հպարտանում էին-ստորոգյալ
Արտեմիսի-բացահայտից
Դարերի-ժամանակի պարագա
Համար-կապ
Կառուցված-ստորոգյալ
Տաճարով-հանգման խնդիր
Քաղաք-տեղի պարագա
Մտած-ստորոգյալ
Օտարերկրացիներին-ենթակա
Այնտեղ-տեղի պարագա
Առաջնորդում-ստորոգյալ
Տեսնելու-ստորոգյալ
Հրաշակերտ-որոշիչ
Շինությունը-ուղիղ խնդիր
Ապշելու-ստորոգյալ
Մարդկային-հատկացուցիչ
Հանճարով-միջոցի խնդիր
Ամենաստեղծ ու խորաթափանց-բացահայտից

Комментариев нет:

Отправить комментарий