Страницы

вторник, 17 декабря 2019 г.

Մխիթար Գոշ

1.Տեղեկատվական տեքստ կազմել Գոշի մասինլրացնել տեքստը սեփական դատողություններով։

Մխիթար Գոշի առակներով 12–րդ դարի հայ գրականության մեջ մուտք է գործել ժողովրդական բանարվեստի տեսակը՝ առակը։
ՄԳոշի իմաստության համբավն այնքան է հռչակվելոր շատերը հեռավոր վայրերից եկել են աշակերտելու նրան։ Նա մեծ հեղինակություն է վայելել ոչ միայն մտավորականներիայլև ժամանակի քաղաքական ու պետական գործիչների շրջանումեղել է Զաքարե Երկայնաբազուկի խոստովանահայրն ու խորհրդատուն։

Ամերիկյան հանրագիտարանը համարում էոր Գոշը հայկական վերածնունդի հիմնական ներկայացուցիչներից մեկն է։ Բրիտանացի մտավորական Դեյվիդ Լենգը Գոշին համեմատում է հայտնի առակագիրներ Եզոպոս և Լաֆոնտեն։Հետաքիրքն այն է, որ այս հռչակավոր մարդիկ եղել են առակախոսներ:

Մխիթար Գոշ երկրաշարժից ավերված Գետիկ վանքի մոտակայքում հիմնադրել է Գոշավանք անունով վանքը: Իմ կարծիքով նա այդ ամենը կատարել է, որպեսզի փոխի մարդկանց հասարակական կյանքը, կառուցելով այդ պաշտանմուքային շենքը:

ՄԳոշի գրչին են պատկանում մատենագրության զանազան ճյուղերին վերաբերող մոտ մեկ տասնյակ աշխատություններ. «Համառօտ մեկնութիւն մարգարեութեանն Երեմիայի», «Ողբք ի վերայ բնութեանս՝ի դիմաց Ադամայ առ որդիս նորա», «Յայտարարութիւն ուղղափառութեան հաւատոյ ընդդէմ ամենայն հերձուածողաց՝ ի խնդրոյ մեծ զօրավարին Զաքարէի և եղբօր իւրոյ», «Թուղթ խրատականք», «Շարքհայրապետացն Աղուանից», աղոթքներառակներ։
Իմ կարծիքով Մխիթար Գոշը խաղացել է շատ մեծ դեր Հայաստանի պատմության մեջ: Նա լինելով  մտածող–գիտնական, օրենսդիր, առակագիր, հոգևորական, մանկավարժ, հասարակական գործիչ կատարել է բազում գործեր այս ոլորտներից յուրաքանչյուրում:


Комментариев нет:

Отправить комментарий