Страницы

вторник, 17 декабря 2019 г.

Առաջադրանք

1.            Լրացրուտեքստումբացթողածտառերըևկետադրիր։
2.            Քեզ առաջինանգամհանդիպածբառերըդուրսգրիրգտիրդրանցբացատրությունըբառարանիմիջոցով։
3.            Ընդգծիրորոշիչներըհատկացուցիչներնուբացահայտիդներըտարբերգույներով (կամգծերով)։
Որոշիչ
Բացահայտիչ
Հատկացուցիչ
Կեսարը մի քանի վայրկյան լուռ ու մանրազնին նայում էր մի կետիհետո գիրթ շարժումով վեր կացավ։
Չէ՛այսօր ևեթ այդ ամբարտավան նեղմիտներին կպարտադրիկստիպի ճանաչել իրեն արքա։  Ոչոքչիհանդգնիդեմկանգնելիրորոշմանըժամանակնէ՝այդ թխամորթ բարբարոսները հասկանան՝ ինչ ասել է Կեսար։
Այո՛և կարշավիճանապարհին խստորեն կպատժի անօրեններին պայմանագիրը ուխտադրժորեն խախտելու համար։
Երբ մտացածին պատկերներն անէացանառօրեական կյանքընրանառավիրանհեթեթհորձանքիմեջ։Ճռնչացող ծխնիներով երկփեղկ դռների մեջ հայտնվեցծառան՝Բարդուղիմեոսը՝ արծաթե մատուցարանը ձեռքին։Ընդոստշրջվեցևտեսնելովծառային՝նշանարեցորմենակթողնիիրեն։
Մնալով մենակ՝ նա հապշտապ հանեց գիշերազգեստըհագավ երկար թեզանիքներով բաճկոնըոտքերըմտցրեցմույկերիմեջ։

Комментариев нет:

Отправить комментарий