Страницы

среда, 20 мая 2020 г.

Հաշմանդամների իրավունքներ

Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամներն ունեն սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական եւ անձնական բոլոր այն իրավունքները, որոնք ամրագրված են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեսյի 1978 թվականի դեկտեմբերի 9-ի ընդունած հաշմանդամների իրավունքների մասին հռչակագրում, Հայաստանի Հանրապետության սահամանադրությունում, սույն օրենքում եւ օրենսդրության այլ ակտերում: Հաշմանդամ են համարվում այն քաղաքացիները, որոնք մտավոր կամ ֆիզիկական անլիարժեքությամբ պայմանավորված՝ կենսագործունեության սահմանափակուների պատճառով սոցիալական օգնության եւ պաշտպանության կարիք են զգում: Ըստ Սահմանադրության հաշմանդամները ունեն նույն իրավունքները՝ ինչ մենք: Նրանք ևս իրավունք ունեն սովորելու, կրթվելու, աշխատելու և այլն: Բայց Հայաստանում չկան ապահովվածություն և հարմարություններ հաշմանդամների համար, ինչը պետք է վերանայել Սահմանադրությամբ: Հաշմանդամների իրավունքների, ազատությունների եւ օրինական շահերի ոտնահարմ,ան մեջ մեղավոր պաշտոնատար անձինք եւ քաղաքացիները ենթակա են պատասխանատվության՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Комментариев нет:

Отправить комментарий